ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Δέσμευση στην Ποιότητα

Στη  Herbalife Nutrition η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ποιότητα των προϊόντων μας. Αυτό αποτελεί  το επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας.

Η δημιουργία των προϊόντων της Herbalife Nutrition είναι αποτέλεσμα επιστημονικών ερευνών μιας ομάδας 300 και πλέον ιατρών και εξειδικευμένων επιστημόνων, συνεπικουρούμενη με την πολύτιμη συνεισφορά της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διατροφής της Herbalife Nutrition, που αποτελείται από 25 κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως.

Επιπλέον, έχουμε επενδύσει  περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια σε προγράμματα  παραγωγής και διασφάλισης ποιότητας, για να εξασφαλίσουμε την κορυφαία ποιότητα των προϊόντων μας.

Οι προμηθευτές και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα της Herbalife Nutrition περνούν από αυστηρούς εσωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους για να διασφαλίσουμε ότι πληρούν τα πιο υψηλά πρότυπα.

Τα συστήματα ποιοτικού ελέγχου της Herbalife Nutrition υπερβαίνουν κατά πολύ τα πρότυπα του κλάδου μας, ενώ πραγματοποιούμε συνεχείς δοκιμές στα προϊόντα μας, μέσω ενός απόλυτα συνεπούς πρωτόκολλου, για να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται όχι μόνο σύμφωνα με τα δικά μας πρότυπά, αλλά και σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας όλων των κυβερνήσεων.

Πιστεύουμε ακράδαντα στο πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας μας, με συνέπεια όλα τα πρωτόκολλα δοκιμής προϊόντων να είναι πιστοποιημένα από τους ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης ποιότητας ISO 17025 και NSF.